Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
CZ

KONSTRUKCE

Technická podpora při konstrukci formy ohledně uložení našeho horkého systému.

VÍCE INFORMACÍ

KONSTRUKCE A ASISTENCE

Základem každé aplikace je konstrukční příprava. Firma ORYCON EU a.s. poskytuje asistenci při konstrukci aplikací jak standardních, tak i zcela mimořádných. Na základě zaslaných podkladů je zvolený systém doplněn do 3D modelu, včetně propočtu roztažností jednotlivých dílců a nastavení potřebných vůlí.

Firma ORYCON EU a.s. používá pro konstrukci vždy nejnovější verzi programu SOLIDWORKS a SolidCAM. Pro simulační analýzy používáme software MOLDEX 3D.

Pro dosažení dokonalé a bezproblémové funkce systému a dlouhodobou garanci funkce nabízí ORYCON EU a.s. asistenci při instalaci do formy a následnou kontrolu systému. Nástrojárnám, které nemají možnost zkoušky formy, nabízíme možnost odzkoušení v našem závodě na dostupných strojích s naší regulací.

SOLIDWORKS SolidCAM Moldex3D

Poskytneme konstrukční přípravu či asistenci při konstrukci.

KONTAKTUJTE NÁS