Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
ORYCON USA  
CAD konstrukce ORYCON

KONSTRUKCE

Technická podpora při konstrukci formy ohledně uložení našeho horkého systému.

VÍCE INFORMACÍ

KONSTRUKCE A ASISTENCE

Základem každé aplikace je konstrukční příprava. Firma ORYCON EU a.s. poskytuje asistenci při konstrukci aplikací jak standardních, tak i zcela mimořádných. Na základě zaslaných podkladů je zvolený systém doplněn do 3D modelu, včetně propočtu roztažností jednotlivých dílců a nastavení potřebných vůlí.

Firma ORYCON EU a.s. používá pro konstrukci vždy nejnovější verzi programu SOLIDWORKS a SolidCAM. Pro simulační analýzy používáme software MOLDEX 3D.

Pro dosažení dokonalé a bezproblémové funkce systému a dlouhodobou garanci funkce nabízí ORYCON EU a.s. asistenci při instalaci do formy a následnou kontrolu systému. Nástrojárnám, které nemají možnost zkoušky formy, nabízíme možnost odzkoušení v našem závodě na dostupných strojích s naší regulací.

SOLIDWORKS SolidCAM Moldex3D

Poskytneme konstrukční přípravu či asistenci při konstrukci.

KONTAKTUJTE NÁS